Make your own free website on Tripod.com
สินค้า/บริการ
เริ่มต้นตัดต่อด้วย
sony vegas
บอร์ดนายก้อง
บอร์ดไทยเวกัส
แชทรูม

บทที่2. หน้าต่างงานใน Sony Vegas

ในบทนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับหน้าตาของ โปรแกรม Sony Vegas ซึ่งโปรแกรมนี้ สามารถสร้าง
สรรผลงานด้านมัลติมีเดียให้กับคุณได้อย่างมืออาชีพเลยทีเดียว เรามาเริ่มรู้จักกับหน้าต่างในเวกัสกัน
ได้เลยนะครับ โดยเริ่มจากภาพรวมของโปรแกรมก่อนว่ามีหน้าตาอย่างไร

ส่วนที่1.เมนูคำสั่ง ใช้แสดงคำสั่งพื้นฐาน เช่น File edit view
ส่วนที่2. เมนูคำสั่งลัด หรือ ไอคอน ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
ส่วนที่3.Time line เป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรม เพราะทำหน้าที่แสดงงานที่นำเข้ามาปรับแต่ง ประกอบด้วย
    Video Track ทำหน้าที่จัดการและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพ
    Audio Track ทำหน้าที่จัดการและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเสียง
ส่วนที่4. แถบ Contorl ใช้เปิด-ปิด เล่น หยุด เหมือนๆกับเครื่องเล่นเทปทั่วๆไป
ส่วนที่5. หน้าต่างงาน ทำหน้าที่ปรับแต่งงานให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น มีหน้าต่างสำคัญๆดังนี้
    1.หน้าต่าง Explorer ทำหน้าที่เหมือน Window Explorer ใช้จัดการไฟล์ ค้นหา และนำงานเข้าสู่ Timeline
    2.หน้าต่าง Transision ใช้สำหรับนำเสนอด้านการเข้า-ออก เปลี่ยนฉากหรือภาพให้มีความน่าสนใจขึ้น
    3.หน้าต่าง Video FX ทำหน้าที่ปรับแต่งเอฟเฟคให้กับงาน เช่นการทำภาพออกมาเป็นหนังแบบเก่าๆ
    4.หน้าต่าง Trimmer ใช้จัดการ งาน ที่ละเฟรมได้
    5.หน้าต่าง Media Generator ใช้สร้าง และจัดการเกี่ยวกับTextให้มีความน่าสนใจขึ้น
    6. หน้าต่าง Media Pool หรือ Media Project มีหน้าที่จัดเก็บไฟล์ที่นำเข้าสู่ Timeline
ส่วนที่6. หน้าต่าง Preview ใช้แสดงภาพของงาน เหมือนๆกับ หน้าจอมอนิเตอร์นั่นแหละครับ
ส่วนที่7. Mixer ใช้จัดการเกี่ยวกับเสียง

     เมือรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมโดยคร่าวๆแล้ว ที่นี่เราจะมาทำความรู้จักกับส่วนสำคัญในโปรแกรมกันเลยครับ
           1.ไอคอนที่สำคัญ ที่ใช้บ่อยๆมีหน้าทีทำอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ

            เรียงตามลำดับเลยนะครับ ตัวแรกใช้ สร้างโปรเจคใหม่ (new) ตัวที่สองใช้เปิดโปรเจคเก่า
ตัวที่3 ใช้ save งาน ตัว
ตัวที่4 ใช้เรียกตัวปรับแต่ง (properties) ใช้ตั้งค่าต่างของโปรแกรม

               ใช้ตัด และกอปปี้งาน


                 เป็นคำสังย้อนกลับ undo - redo

   

  

ต่อไปจะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับหน้าต่างงานที่ใช้บ่อยๆนะครับ
หน้าต่าง Explorer

จากรูปดังกล่าว หน้าต่าง Explorer ผมจะแบ่งการแสดงออกเป็น2ส่วน คือ
ส่วนที่1. ใช้แสดงข้อมูล File Floder แบบต้นไม้
ส่วนที่2. ใช้แสดงข้อมูลที่ต้องการค้นหา ทีไอคอนที่สำคัญคือ
     1.เป็นคำสังให้เลื่อนการแสดงข้อมูลขึ้นไปอีก1 ระดับ(up)                 2.เป็นคำสั่ง รีเฟรช
     3.เป็นคำสั่ง สร้าง โฟลเดอร์ใหม่                                             4.เป็นคำสั่งลบไฟล์ทิ้ง
     5.เป็นคำสั่ง เพิ่ม ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกเข้าสู่ My Faverateis        6.เป็นคำสั่ง แสดงไฟล์ที่เลือก (play)
     7.เป็นคำสั่งหยุด                                                              8. เป็นคำสั่งให้เล่นอัตโนมัตเมื่อเลือกไฟล์
    9. เป็นคำสั่งที่สามารถหาไฟล์ที่ต้องการจากเว็บใชด์                        10.เป็นการจัดเรียงไฟล์
      

หน้าต่าง Media Pool หรือ Media Project

จากรูปหน้าต่าง media pool ทำหน้าที่เก็บข้อมูลงานที่เราได้นำสู่ Timeline มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
1.เป็นคำสั่ง ลบไฟล์ทั้งหมดจากโปรแกรม     2.เป็นคำสังนำเข้า งานมาสู่หน้าProject
3.เป็นคำสั่งให้ไปสู่หน้า Capture Video   4. เป็นคำสั่งเก็บภาพ
5.เป็นคำสัง rip cd หรือกรณี นำเสียงมาจากซีดี เพื่อนำเข้าสู่โปรเจ็ค จะต้องมีการคลายไฟล์ที่มาจากซีดีก่อน
6.ไอคอนที่6เป็นต้นไปก็เหมือนกับ หน้าต่างที่ผ่านๆมานั่นแหละครับ

สำหรับหน้าต่างอีนๆผมจะได้นำเสนอในบทต่อๆไปนะครับ

.....................<<<กลับสู่เมนูบทเรียน>>>.....................

ลิงค์เกี่ยวข้อง

เอฟเฟคโปร
อดิสรณ์ เซอร์วิส
ชมรมดิจิตอลแห่งประเทศไทย

นักกีฬาในดวงใจ

ภารดร ศรีชาพันธุ์
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย
สมรักษ์ คำสิงห์
ธงชัย ใจดี
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

 


create
by
gong collection

VEGAS WORKSHOP